Skolens værdigrundlag

Vi skaber det stærkeste fundament for fremtidens unge

Skyum Idrætsefterskole er et dynamisk læringsfællesskab for idræt, gymnastik og faglig fordybelse.
Vi skaber åbne og stærke elever med selvværd, livsgejs og handlekraft – og evnen til at træffe meningsfulde valg i en verden i konstant forandring.
Vores elever udvikler et nuanceret samfundssyn og bidrager med vedholdenhed, empati og ansvarlighed i de sociale og professionelle fællesskaber, de indgår i.

Vi udvikler mennesket

Vi værdsætter, støtter og udfordrer den enkelte. Med tydelighed, empati og professionalisme skaber vi det stærkeste fundament for personlig, social og faglig udvikling.

Vi styrker fællesskabet

Vi skaber en berigende hverdag og et enestående fællesskab sammen. Vi drømmer stort, eksperimenterer og sætter ambitiøse mål, som vi hver især bidrager til at nå. Vi spiller hinanden gode og holder af forskelligheden.

Vi udvider horisonten

Vi opsøger situationer, mennesker og meninger, der udfordrer og udvikler os. Vi dannes i demokratiet, bidrager aktivt og diskuterer vores rolle som fremtidens verdensborgere. Vi åbner os for verden og udvikler nysgerrighed og udsyn.