Tilmelding » Skyum Idrætsefterskole
kontoret@skyum.dk + 45 97 93 68 88

Du kan tilmelde dig Skyum Idrætsefterskole ved at udfylde formularen herunder eller downloade tilmeldingsblanketten her


Undertegnede vil gerne oprettes som elev på Skyum Idrætsefterskole.

Elevens navn

Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 1000,-
Beløbet er et rent indskrivningsgebyr, som ikke tilbagebetales. Hvis man optages på venteliste, opkræves de 1000,- først, hvis der bliver en plads på det aktuelle elevhold, og du får besked på, at du er optaget.

Jeg ønsker optagelse for skoleåret

Adresse

Postnummer og by

CPR-nummer

Nuværende skole

Nuværende klasse

Eventuelle personlige oplysninger (f.eks. sygdom, handicap eller andre særlige forhold), som skolen bør kende til.

1. forældre

Navn:

Stiling:

Adresse:

Postnr:

By:

CPR:

Tlf (privat):

Tlf (arbejde):

Mobil:

E-mail:

2. forældre

Navn:

Stiling:

Adresse:

Postnr:

By:

CPR:

Tlf (privat):

Tlf (arbejde):

Mobil:

E-mail:

Elevens hjemkommune:

Vælg ønskede profilfag:

Undertegnede erklærer sig hermed indforstået med denne tilmelding. Vi/jeg accepterer nævnte vilkår og forpligter os samtidig til at betale samtlige skyldige beløb i henhold til vilkårene, herunder betaling ved evt. utidig afbrydelse af/bortvisning fra skoleopholdet.

Jeg/vi erklærer hermed, at have læst regler og vilkår for Skyum Idrætsefterskole

Jeg/vi giver hermed Skyum ret til at opbevare og gemme oplysninger omkring eleven så længe eleven er tilmeldt og elev på skolen.

Dato

Elevens underskrift

1. forældres underskrift

2. forældres underskift

BEMÆRK! Din tilmelding er først registreret, når du modtager en bekræftelsesmail fra kontoret@skyum.dk

Tryk kun én gang på Send-knappen!