Mål og værdier » Skyum Idrætsefterskole
kontoret@skyum.dk + 45 97 93 68 88

På Skyum Idrætsefterskole baserer vi undervisningen og samværet på værdier som ansvar, tillid, respekt og hensyn med baggrund i Danmarks natur, kultur og historie.

Vi lægger vægt på, at alle indgår i og tager ansvaret for et forpligtende fællesskab.
Skyum Idrætsefterskole mener, at den enkelte herigennem udvikler sit selvværd til at blive et frit, ansvarligt, selvstændigt og helt menneske.

Skolens formål er, inden for rammerne af de gældende regler for frie kostskoler, og udfra et grundtvigsk livssyn:

– at drive en idrætsefterskole for unge 15-18 årige med ledergerning for øje
– at give eleverne del i danske kulturværdier, hvor gymnastik, fortælling og sang vil have en fremtrædende plads
– at fremme den enkelte elevs selvstændighed og evne til at indgå i og styrke et fællesskab gennem gensidig respekt, hjælpsomhed og tillid.

Skyum Idrætsefterskole er en privat selvejende institution. Skolen blev oprettet den 15. august 1979, med hjemsted i Skyum by i Thisted Kommune.