I 20/21 er Skyum en del af et unikt projekt!

Her er hvad folkene bag projektet fortæller:

De fleste unge i Danmark har det godt.  Men flere undersøgelser viser en stigning i de unges sociale mistrivsel, herunder stress, pres og ensomhed. Formålet med Me&We er at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber for at give dem et værn mod mistrivsel.

Me&We er udviklet i samarbejde med elever og lærere på tre pilotefterskoler og testes i skoleåret 2020/2021 på 31 efterskoler landet over.

For mange unge føler sig pressede og ensomme

Vi ved, at unge oplever ensomhed, selvom de har jævnlig kontakt til deres venner. Det betyder også, at den sociale mistrivsel kan være sværere at opdage for de voksne omkring de unge. Desuden viser undersøgelser, at hver femte ung ikke taler med deres venner om det, der går dem på. Og så har mange unge ofte en idealiseret forestilling om andre unges liv.

Kombinationen af de forhold kan forstærke følelsen af ikke at være god nok og kan samtidig stå i vejen for, at man kan etablere nære tillidsbaserede relationer. På den måde kan der blive tale om en ond spiral, hvor unges oplevede sociale mistrivsel stiger.

Nyere undersøgelser viser oveni, at unge sover for lidt i forhold til deres behov, og problemet er stigende. Søvnmangel nedsætter bl.a. humør og empati, som er vigtige forudsætninger for at indgå i gode sociale relationer.

Efterskoler efterspørger redskaber

Efterskoleelever udgør et repræsentativt udsnit af den danske ungdom. Og også på efterskolerne er der en oplevelse af, at et stigende antal elever har brug for ekstra hjælp til at falde til og trives. Arbejdet med relationer har altid været en af efterskolernes kerneydelser, og alle skoler har deres metoder til at understøtte elevernes vej ind i fællesskabet. Men mange skoler oplever, at der er brug for nye metoder og inspiration til at hjælpe flere elever til at overkomme de udfordringer, de møder, og finde vej i det sociale fællesskab, som skolen udgør.

Og det er netop det, vi i Mary Fonden, Just Human, Efterskoleforeningen og Tuborgfondet gerne vil bidrage til med Me&We.

Sigtet med aktiviteterne i Me&We er at gøre eleverne opmærksomme på deres betydning for fællesskabet, styrke deres evne til at skabe og vedligeholde meningsfulde sociale relationer og lade dem opleve på egen krop, hvad det betyder for deres overskud at tage en pause og få deres søvn. Vores ambition er at støtte op om det store arbejde, der allerede gøres på efterskolerne, fremme en socialt stærk ungdomsgeneration og give eleverne et socialt løft, der sender dem styrket ud i det efterfølgende ungdomsliv.

Læs alt om projektet på www.meandwe.dk