Grundregler

Hverdagen

Skolens 3 grundregler

Vi forventer, at du som elev overholder vores 3 grundregler. Lever du ikke op til de forventninger, eller overtræder du vores regler, kan det medføre at samarbejdet ophører.

Ingen rygning, alkohol og stoffer på Skyum
Skyum er en idrætsefterskole og derfor kan det ikke hænge sammen med indtagelse af ovenstående.
Det er vigtigt at eleverne har fokus på, at passe på deres krop og være bevidste om hvad de har brug for,
for at kunne præstere og have en dagligdag på skolen.
Skolen accepterer derfor ikke at eleverne ryger, indtager alkohol eller stoffer på efterskolen.

Drengefløjen er for drenge og pigefløjen er for piger
På Skyum skal man respektere, at der er opdelte fløje. Dette er der en lang tradition for på skolen,
og er med til at give en god kultur på skolen.
Dette giver også eleverne ro og privatliv på deres værelse og fløj.

Vi forventer hensynsfuld optræden
Når man flytter ind med 179 andre unge, skal man kunne tilpasse sig og udvise hensyn.
Skolen er både faglig undervisning, profilfag, valgfag, måltider, rengøring, køkkentjans og meget mere.
Man skal i alle situationer kunne udvise hensyn overfor kammerater, lærere, køkkenpersonale osv.

DU FÅR ANSVAR

Hverdagen på Skyum har sin helt egen rytme og du er med til at lave mad, gøre rent og dit udgangspunkt er din kontaktgruppe og kontaktlærer.

Kontaktgruppe – hver uge mødes du med din kontaktlærer og kontaktgruppe, hvor I snakker om, hvordan I har det og hvordan det går med at være på Skyum.

Kontaktlærer – du kan altid gå til din kontaktlærer, hvis du har problemer eller er ked af det. Din kontaktlærer vil altid støtte og hjælpe dig og vil være opmærksom på, hvordan du trives. Kontaktlæreren er også kontakten til dit hjem, hvis der bliver brug for det.

Køkken – alle elever har køkkentjans og skal hjælpe i køkkenet med både at lave mad, dække borde og gøre rent. Du løser opgaverne sammen med din kontaktgruppe.

Rengøring – når vi er så mange sammen skal der gøres meget rent. Du skal gøre dit eget værelse rent hver dag og får også ansvar for et område, hvor der skal gøres rent.