Beredskabsplan for Covid-19 » Skyum Idrætsefterskole
kontoret@skyum.dk + 45 97 93 68 88
Comment are off

Beredskabsplan for Covid-19

På Skyum følger vi retningslinjerne for håndtering af sygdom og Covid19.

Symptomer på Covid19

 • Man udvikler symptomer mellem 2 og 12 dage fra, at man har været udsat for smitte, og de fleste får symptomer efter 5-7 dage.
 • De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Nogle kan også få hovedpine, tab af smag- og lugtesans, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer. Yngre personer kan have Coronavirus uden at udvikle symptomer
 • Symptomerne fx om man har feber eller ej, kan ikke bruges til at udelukke COVID-19. Milde symptomer på COVID-19 vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse eller en influenza. Stoppet næse / løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19.

Handlingsplan ved mistanke om Covid19

 • En elev, der har symptomer på COVID-19, skal hentes af forældrene hurtigst muligt
 • Elevens temperatur måles ved sygdomssymptomer
 • Eleven isoleres på skolen indtil afhentning og karantænerummet afmærkes med tydelig skiltning: KARANTÆNE – ADGANG FORBUDT
 • Det sikres, at eleven er i besiddelse af telefon samt nummer på vagttelefon
 • Eleven holdes under skærpet observation indtil afhentning og tilses min. 4 gange i døgnet af en voksen
 • Eleven må kun forlade karantænerummet ved toiletbesøg og ved afhentning – og kun under ledsagelse af en voksen
 • Eleven må vende tilbage, når mistanke om COVID-19 er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt
 • Syge elever, der af særlige årsager ikke kan tage hjem, skal sættes i karantæne på skolen, indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.
 • Bliver en elev konstateret smittet med COVID-19, skal alle elever i familieenheden afhentes hurtigst muligt af forældrene. Eleverne må vende tilbage, når mistanke om smitte er udelukket ved test.

Handlingsplan – Anden sygdom (fysisk skade undtaget)

 • Ved sygdom skal eleven opholde sig på værelset indtil raskmelding
 • Eleven må under sygeperioden kun forlade værelset ved toiletbesøg
 • Eleven med nærmeste efterfølgende sengenummer er ansvarlig for den syge elevs forplejning
 • Eleven holdes under skærpet observation indtil afhentning og tilses min. 4 gange i døgnet af en voksen. Det sikres, at eleven er i besiddelse af telefon samt nummer på vagttelefon

Generelle retningslinjer for personale

 • Vagttelefonen er døgnbemandet i tilfælde af enhver sygdom på skolen
 • Skolens elever orienteres i tilfælde af isolation af elev
 • Sygemelding/status rapporteres i dagbog i VIGGO
 • Personale med tilsyn af elev skal ved mistanke om COVID-19 iføre sig værnemidler forud for enhver kontakt med eleven.

Isolationslokaler og værnemidler

 • Lokaler reserveres / frigøres til isolatopn af elev under mistanke om Covid19. (Overnatningslokalaer ved K-huset)
 • Der udpeges særskilt toiletrum til hver karantænerum
 • Skolen anskaffer værnemidler i hht myndigheders anvisninger til medarbejdere m kontakt til elever med mistanke om Corona. Disse opbevares i skab på vagtværelset.

Telefonnumre

 • Skyum Idrætsefterskole – 9793 6888
 • Vagt telefon – 2111 9888
 • Nordic Medicare kl. 8-13  tlf. 69 15 55 54  kl. 13-16 tlf. 28 89 55 61
 • Efter kl. 16:  Lægevagten Region Nordjylland tlf. 70 150 300
 • Myndighedernes Corona hotline tlf. 70 200 233

Relevante links

Kommunikation til forældre og elever

Konstateres COVID-19 hos en elev, orienteres de øvrige forældre og elever efter følgende fremgangsmåde:

 • Eleverne orienteres ved første mulige samling i K-huset, hvor de kan overholde afstandskravene.
 • Eleverne orienteres om konsekvenserne for
  • Den syge
  • Den syges familieenhed
  • Øvrige berørte
  • Alle øvrige elever og ansatte
 • Forældrene til berørte elever orienteres pr. telefon og der aftales afhentning og andre mulige konsekvenser
 • Forældrene til alle andre elever orienteres om konstateringen af COVID-19 og skolens håndtering af berørte elever og ansatte. Desuden orienteres om at eleverne er orienteret.
About the Author