Gymnastikefterskole – spring efterskole med gymnastik
kontoret@skyum.dk + 45 97 93 68 88

Efterskole med gymnastik?

På Skyum Idrætsefterskole kan du kombinere livet på en efterskole med gymnastik. Det er obligatorisk for alle vores elever at deltage i fællesfaget Gymnastik, hvor vi i løbet af året tager rundt i landet og fremviser vores gymnastikopvisning. Ud over det obligatoriske fag, tilbyder vi også profilfag og valgfag inden for gymnastik til dem, der ønsker at dygtiggøre sig inden for gymnastikkens verden.

Hør mere om vores gymnastikefterskole

Vil du være en del af fællesskabet på vores efterskole? Tilmeld dig online eller på tlf. 97 93 68 88.

Spring efterskole

Søger du en efterskole med gymnastik på skemaet? På Skyum efterskole har vi vores profilfag i spring, som du kan læse mere om øverst i menuen ‘Fag’ og ‘Profilfag’. På skolen vil du udvikle dig som springgymnast. Vi træner de traditionelle springdiscipliner banespring og trampet. Træningen bliver tilpasset den enkeltes niveau.

Hør mere om vores spring efterskole på telefon 97 93 68 88.

Spring- og gymnastikefterskole

Spring efterskole

Springgymnastik og Rytme & Dans

Vi tilbyder profilfagene Springgymnastik og Rytme & Dans til dem, der ønsker et gymnastisk profilfag. På de to profilfag træner vi seriøst og målrettet for at dygtiggøre den enkelte elev ligegyldigt, hvilket niveau, eleven befinder sig på. Alle underviserne i det pågældende profilfag har en god og solid erfaring inden for sportsgrenen, og de er derfor klædt godt på til at give vores elever kompetent undervisning.

Videoer af gymnastik


Gymnastiske valgfag

Udover profilfagene, tilbyder vi på vores efterskole også gymnastik valgfag. Her kan du bl.a. vælge mellem Teamgym og Rytme. Du tilrettelægger selv dit skema, så hvis du har lyst til udelukkende at have gymnastiske fag ud over de obligatoriske fag, er der god mulighed for, at det kan lade sig gøre.

Har du spørgsmål til vores efterskole?

Så besvarer vi dem gerne på telefon 97 93 68 88 eller kontoret@skyum.dk. Vil du gerne have en plads på vores efterskole, kan du nemt og hurtigt tilmelde dig her på hjemmesiden. Skyum Idrætsefterskole er for dig, der gerne vil opleve en hverdag med masser af gymnastik, et fantastisk fællesskab og samtidig få en masse gode uforglemmelige oplevelser.

Lidt billeder fra vores  gymnastik træninger og forestillinger

Spring efterskole