Grundregler

De 3 grundregler

  1. Hensynsfuld optræden
  2. Ingen alkohol, nikotinprodukter eller euforiserende stoffer
  3. Opdelte fløje

Hensynsfuld optræden

Når man flytter ind med over 185 andre unge, skal man kunne tilpasse sig og udvise hensyn.
Skolen er både faglig undervisning, profilfag, valgfag, gymnastik, måltider, rengøring, køkkentjans og meget mere.
Man skal i alle situationer kunne udvise hensyn overfor kammerater, lærere, køkkenpersonale osv. Nøgleordene er i høj grad respekt, empati og tolerance.

Ingen alkohol, nikotinprodukter eller euforiserende stoffer

Skyum er en idrætsefterskole og derfor kan det ikke hænge sammen med indtagelse af ovenstående.
Det er vigtigt at eleverne har fokus på, at passe på deres krop og være bevidste om hvad de har brug for, for at kunne præstere og have en dagligdag på skolen.

Opdelte fløje

På Skyum skal man respektere, at der er opdelte fløje. Dette er der en lang tradition for på skolen, og er med til at give en god kultur på skolen. Det er en prioritet for os at pigerne og drengene har været deres fællesskab på fløjene.
Dette giver også eleverne ro og privatliv på deres værelse i en til tider travl hverdag på efterskolen.

Dialogens vej

Ingen hændelser, som har sammenhæng med ovenstående er nødvendigvis ens. Vi har derfor stort fokus på at behandle de enkelte hændelser for sig og har fokus på den enkelte elev. Her handler det i høj grad om at kunne have tillid til eleven, samt et godt forældresamarbejde mellem skole og hjem.
Man skal dog altid huske på, at en overtrædelse af vores grundregler, kan betyde bortvisning/hjemsendelse fra Skyum Idrætsefterskole.