Generalforsamling. » Skyum Idrætsefterskole
kontoret@skyum.dk + 45 97 93 68 88
Comment are off

Generalforsamling.

Der afholdes generalforsamling for skolekredsen på Skyum Idrætsefterskole tirsdag den 26. marts kl. 19.00 i skolens spisesal.

Dagsorden i flg. vedtægterne:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forstanderens beretning.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.
  1. På valg er:
   1. Bjarne Breinholt(modtager ikke genvalg)
   2. Preben Poulsen(modtager ikke genvalg)
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være en let anretning.

Derfor en opfordring til, at I ringer til skolen eller sender en mail til kontoret@skyum.dk, og gerne senest torsdag den 21. marts. I er selvfølgelig også velkomne, selvom I ikke får meldt jer til.

Med venlig hilsen – Bestyrelsen

About the Author