Udsættelse af generalforsamlingen for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole » Skyum Idrætsefterskole
kontoret@skyum.dk + 45 97 93 68 88
Comment are off

Udsættelse af generalforsamlingen for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole

Generalforsamlingen 2020 er på grund af Covid-19 og deraf regeringens forbud mod forsamlinger, udsat til senere på året.

I skolens vedtægter §4 Stk. 3, står der:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

På grund af regeringens forbud mod offentlige forsamlinger på mere end 10 personer og lukningen af alle skoler i Danmark, kan dette ikke gennemføres rettidigt.

Vi forsøger at gennemføre generalforsamlingen, så snart det er muligt og i første omgang vil den blive forsøgt afholdt

onsdag den 3. juni 2020 kl. 19.30 i spisesalen på Skyum Idrætsefterskole.

Tillader regeringen ikke forsamlinger på det pågældende tidspunkt, vil vi gennemføre generalforsamlingen ved førstkommende mulighed derefter. Den vil blive varslet efter vedtægterne med elektronisk post til alle skolekredsmedlemmer og ved opslag på skolens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Rasmus Møller, bestyrelsesformand
Skyum Idrætsefterskole

About the Author