FYSIOTERAPI

SAMARBEJDE MED MORSØ FYSIOTERAPI

Vores to fysioterapeuter besøger Skyum 2 gange ugentligt og tilbyder følgende:

  1. Tilstedeværelse af fysioterapeuter før, under og efter profilfagene mandag og onsdag morgen. Fysioterapeuterne varetager vurdering af skader, forebyggende træning, genoptræning og planlægning af specifikke træningsforløb til den enkelte elev.
  2. Hvis elever får brug for deciderede behandlingsforløb vil fysioterapeuterne tilbyde konsultationer og behandling efter profilfaget om onsdagen. Konsultationerne foregår på Skyum.
  3. Tilbud om en fysisk screening af den enkelte elev i skoleårets start og herefter opfølgning 4 gange i løbet af året. Tilbudet er rettet mod de elever der ønsker, at der holdes ekstra øje med deres fysiske tilstand i løbet af året på Skyum. Det er en mulighed for at kortlægge og vurdere den enkeltes risiko for at få skader og dermed komme til at træne så hensigtsmæssigt som muligt.