Uddannelsesvejledning » Skyum Idrætsefterskole
kontoret@skyum.dk + 45 97 93 68 88

August: Præsentation af skolevejledning og årsplan.  Afgangsbeviser fra 9. klasse tilsendes skolen

September: Første vejledningssamtale, ca. 15 min pr elev. Der tages udgangspunkt i uddannelsesplan fra 9. klasse samt afgangsbevis fra 9. klasse

Oktober: Samtaler fortsætter. Ønskes erhvervspraktik kan dette finde sted i uge 42 (efterårsferien).

November: Samtaler fortsætter.

December: Introduktion af Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO).

Januar: Præsentationsaftener på ungdomsuddannelser. Udlevering af uddannelseshæfter.

Februar: OSO-projektugen som blandt andet indeholder: uddannelsesworkshops, udarbejdelse af uddannelsesplan samt fremlæggelse af projekt. Anden vejledningssamtale med henblik på tilmelding til ungdomsuddannelser. FTU-skema udfyldes.

Marts: Uddannelsesplanen afleveres senest 10/3 Aflevering af Uddannelsesplanen er på landsplan 1. marts for 9. og 10. klasses elever. Hvis elever vurderes ikke-parat, skal disse elevers uddannelsesplan sendes af sted inden d. 5. marts (opsamling til forældredagen).

Tilbagemelding til MBU. Tilbagemelding fungerer nu automatisk i Optagelse.dk

Juni: Indberetning til UU.

Link til Uddannelsesguide