Selvevaluering » Skyum Idrætsefterskole
kontoret@skyum.dk + 45 97 93 68 88

Vi går meget op i at spørge elever og forældre, hvordan de oplever at være på Skyum. Her kan du læse nogle af vores evalueringer.

Bestyrelsens selvevaluering 2016: KLIK HER

Bestyrelsens selvevaluering 2014,                                  Skyum den 20/1-2015

Som det fremgår af forældreevalueringerne, se søjlediagrammer nedenfor, vurderer de fleste forældre 2013 – 14, at aktivitetsniveauet(88%) og fællesskabet (76%) er over middel, ligesom disciplinen (82%), informationsniveauet (80%/47%)og de fysiske rammer( 76%) er over middel.

I skolens værdigrundlag står der: ”Vi lægger vægt på, at alle indgår i og tager ansvaret for et forpligtende fællesskab. Skyum Idrætsefterskole mener, at den enkelte herigennem udvikler sit selvværd til at blive et frit, ansvarligt, selvstændigt og helt menneske.”

Ud fra forældreevalueringen kan vi se, at forældrene vurderer, at opholdet bidrager til øget selvstændighed (95%), øget ansvarlighed(92%) og højnet selvværd(90%) samt hensynsfuld optræden(95%). 99% vil anbefale skolen til andre. Det ser vi som værdifulde målstokke for, at Skyum lykkes.

Et fokuspunkt er elev-lærerrelationer, hvor 54% mener, det er over middel, mens 44% mener det er middel og 3% under middel.

Men i kommentarerne fra forældrene fremhæver mange lærer-elevrelationerne positivt, f.eks.:

”Fra ledelsen og personalet vises der stor respekt/anerkendelse overfor de unge mennesker og der er stor viden om hvordan unge i 10.klasse´s alderen håndteres så man får det gode frem i dem alle, også selvom de jo er forskellige individer alle sammen. Skolen stråler af “at holde af” og ha´ omsorg for hinanden, men stiller også krav.”, mens det er ganske få, der kommenterer negativt på det punkt.

Det punkt, der gav anledning til størst diskussion og debat i skoleåret 2013/14 var skolens manglende vilje til at give fri til Skive Festival. Desuden var der en elevsag, som udløste tre skriftlige advarsler. Også den hændelse gav anledning til debat og kritik.

I elevernes årsrapporter fremhæves:

  • Skolens gode faciliteter
  • Relationen lærere – elever
  • Den gode mad
  • Det høje sportslige niveau
  • Fællesskabet på fløjene og den stærke holdfølelse
  • De mange fælles oplevelser, f.eks. Blå tur, turen til Tjekkiet, skituren, gymnastikopvisningerne, galla og adventurerace

Fra ledelsens side udtrykkes stor tilfredshed med skoleåret 2013 – 14. Det var et år, hvor stort set alt lykkedes. Elevholdet var meget velfungerende og fremstod som et hold med en stærk fællesskabsfølelse. Der var gode lærer-elevrelationer og hverdagene var fyldt med positivitet og god stemning. Fastholdelsesprocenten var høj, for kun 3 valgte at afbryde opholdet, heraf de to pga. sygdom, mens skolen bortviste en elev. Skoleåret startede med 165 elever og sluttede med 167elever

På baggrund af forældrenes, elevernes og medarbejdernes evaluering af skoleåret, som fremlægges og behandles på et bestyrelsesmøde i august måned, laver bestyrelsen hvert år en plan for opfølgning på den pædagogiske dag, der ligger i oktober/november måned samme år.

I maj – juni 2017 evaluerede forældrene skoleåret.  124 besvarelser ud af 162 mulige Resultatet vises i søjlediagrammer. Benyt link herunder

Evaluering med forældre juni 2017

I maj – juni 2016 evaluerede forældrene skoleåret.  139 besvarelser ud af 165 mulige Resultatet vises i søjlediagrammer. Benyt link herunder

Evaluering med forældre juni 2016

I maj – juni 2015 evaluerede forældrene skoleåret.  86 besvarelser ud af 167 mulige Resultatet vises i søjlediagrammer. Benyt link herunder

Evaluering med forældre juni 2015

I maj – juni 2014 evaluerede forældrene skoleåret. 147 besvarelser ud af 167 mulige Resultatet vises i søjlediagrammer. Benyt link herunder

Evaluering med forældre juni 2014

Bestyrelsens evaluering

Hvert år evalueres skoleåret i form af spørgeskemaer til forældre i juni måned, årsrapporter fra eleverne i juni måde,  evalueringsmøde i medarbejdergruppen i januar måned og løbende i løbet af året.

Årets forældreevaluering fremgår af søjlediagrammer udarbejdet på baggrund af spørgeskemaer til forældrene.

Et sammendrag af elevernes årsrapporter fortæller, at eleverne oplever et stærkt fællesskab på henholdsvis pige- og drengefløjen og for elevholdet som helhed. De er glade for det afvekslende skoleår, hvor to uger aldrig er ens. De fremhæver de to ture til udlandet, maden og de mange fælles aktiviteter som f.eks. galla og de faste og trygge rammer i hverdagen. De roser fagudbuddet, de fagligt dygtige lærere, det sportslige niveau, stoltheden ved at være en del af Skyums elevhold 11 – 12 og stoltheden ved at repræsentere skolen. Den fælles gymnastik og opvisningerne omtales yderst positivt. Nogle udtrykker stor tilfredshed med den boglige undervisning, mens andre udtrykker tilfredshed.

Eleverne giver udtryk for, at de ønsker et hyggerum, hvor de kan se tv, spille spil og bare være sammen om aftenen.

Nogle elever omtaler problematikken omkring drengenes manglende respekt for hinandens ting sidst på året. Det har påvirket skoleåret i den sidste tid. Bortvisningen af tre drenge bakkes op af nogle, mens andre giver udtryk for, at de mener beslutningen var uretfærdig.

På baggrund af forældrenes, elevernes og medarbejdernes evaluering af skoleåret, som fremlægges og behandles på et bestyrelsesmøde i august måned, laver bestyrelsen hvert år en plan for opfølgning på den pædagogiske dag, der ligger i oktober/november måned samme år.

Bestyrelsens selvevaluering september 2013: KLIK HER

I maj – juni 2012 evaluerede forældrene skoleåret. 105 besvarelser ud af 152 mulige Resultatet vises i søjlediagrammer.

Evaluering med forældre af skoleåret 2011 – 2012

I maj – juni 2011 evaluerede forældrene skoleåret. 105 besvarelser ud af 152 mulige Resultatet vises i søjlediagrammer
Evaluering med forældre af skoleåret 2010 – 2011

I maj-juni 2010 evaluerede forældrene skoleåret. 59 besvarelser ud af 150 mulige. Resultatet vises i søjlediagrammer.
Evaluering med forældre af skoleåret 2009-2010

I maj-juni 2009 evaluerede forældrene skoleåret. 103 besvarelser ud af 131 mulige. Resultatet vises i søjlediagrammer.
Evaluering med forældre af skoleåret 2008-2009

Skoleåret 2007-2008:
Evaluering med forældre af skoleåret 2007-2008