Spring - TLU » Skyum Idrætsefterskole
kontoret@skyum.dk + 45 97 93 68 88

Springsikker Basis

Formål:

Det primære formål er at øge sikkerheden i springgymnastikken. Dette sker via springsikkerhedsuddannelsen med certificering af instruktører og Springsikker Basis er fundamentet for uddannelsen.

Hensigt:

Hensigten er at højne det sikkerhedsmæssige aspekt i forbindelse med indlæring og udførelse af spring på måttebane og i trampet (minitrampolin). Dette opnås ved at bibringe kursisten forståelse for færdigheder i relevant teori, metodik og specifikke modtagesituationer. Kurset afsluttes med en teoretisk og praktisk test.

Krav:

Kursisten skal være fyldt 15 år på kursusdagen.Vi anbefaler at man kun gennemfører ét niveau i springsikker-uddannelsen pr. år.

 

Instruktøren:

Instruktøren opnår viden, indsigt og forståelse for de grundlæggende bevægelseselementer der indgår i spring, således at gymnasterne opnår kropslige erfaringer/kompetencer til at mestre bevægelserne i springgymnastik.

Instruktøren kan planlægge en træning der sikrer gymnasterne de basisforudsætninger, der gør springene fysisk muligt samt sikkerhedsmæssigt forsvarligt at påbegynde træningen af spring og særligt omkring brugen af trampolin og trampet.

Instruktøren får redskabertil at kunne skabe et udfordrende, spændende og alsidigt springmiljø.

 

Teori og praksis:

Der lægges vægt på at kursisten er en aktiv del af kurset og ”mærker” på egen krop.

Der vil være sammenhængmellem teori og praksis. Dvs. teori i praksis. Dette understøttes af gode eksempler, opgaveløsning samt refleksion. Dette skerbl.a. ved at blive forelagt en Case, med fokus på sikkerhedsaspektet omkringspring.

 

Certificering:

Multiple choice test (konkrete spørgsmål til læst teori)

Metodikprøve (instruktørens planlægning af træning – metodiske overvejelser)

Praktisk prøve – Fokus på modtagning

Mulighed for evt.re-eksaminering på kursus

Certificeringen er med til at uddanne instruktøren i springog sikkerhed og er en kvalificering som Springsikker Basis instruktør.Organisationerne eller uddannelsesstedet har dog i sidste ende ansvaret forkvaliteten af undervisningen på uddannelsen og certificeringen af kursisten.Uddannelsen er enten”bestået” eller ”ikke bestået”.

Videre forløb:

Springsikker Basis er fundamentet for videre forløb på de forskellige springuddannelser i DGI og DGF regi. I det videre forløb på Springsikker – Måtte og Trampet 1, tages der udgangspunkt i teori og praksis fra Springsikker Basis og det kræves derfor at man er bekendt med teori og praksis fra Springsikker Basis uddannelsen.

Varighed:

Minimum20 lektioner á 60 minutter

 

Kursusindhold:

Teoretisk del:

– Gymnastikkens grundelementer

– Springfaser – i indlæring og analyse

– Fysiske forudsætninger og træningsformer

– Børn og sansemotorisk udvikling

– Sikkerhed

– Trænerens rolle

– Springbeskrivelser til deaktuelle spring

 

Praktisk del:

– Metodik og modtagning af spring

– Praktisk prøve (sikkerhedsmodtagning, fysisk modtagning, støtte-tekniskmodtagning)

 

Modtagning til de aktuelle spring:

Trampolin(stor):

– Hop ogstop

– Ball (3/4 forl. Salto til ryglanding til stå)

– Opspring ½ og 1/1 skrue

– Split

– Opspring samle knæ

 

Trampet:

– Opspring ½ + 1/1 skrue

– Split

– Opspring samle knæ

– Salto til højt underlag

 

Måttespring:

– Hovedstand

– Håndstand

– Rulle forlæns/baglæns

– Håndstand rulle

– Mølle

 

Redskabsspring:

– Bukspring

– Tigerspring

– Tyvspring

– Overslag

– Hovedspring

 

Materiale:

Teorimateriale med tekst og billeder iht. Springsikker Basis.

Hjemmeside med:

– Progressionsoversigt

– oversigt over spring oguddannelsesindhold filmklip

– Teknikstudie over spring med video af spring ogforøvelser.

– Modtagning og typiske fejl

– Terminologi