Håndbold - TLU » Skyum Idrætsefterskole
kontoret@skyum.dk + 45 97 93 68 88

Formål:
•    At eleverne opnår teoretiske, taktiske og tekniske færdigheder indenfor håndbold, der gør dem i stand til at varetage et trænerjob med børn, og at den enkelte elev, kan undervise i og forevise de grundlæggende principper i håndboldspillet.
•    At eleverne bliver bekendt med relevante træningsprincipper indenfor de forskellige aldersgrupper.
•    At eleverne opnår kendskab til foreningsstrukturen og et indblik i håndboldsportens udvikling i Danmark, samt den organisatoriske opbygning. (DHF, EHF, IHF).
•    At eleverne opnår indsigt i børns motoriske udvikling og sociale kompetencer.
•    At motivere eleverne til fortsat at beskæftige sig med håndbold efter efterskoleopholdet.
•    Ved at motivere eleverne til at påtage sig et trænerjob eller lederopgave, og derved opnå at de vil videreuddanne sig indenfor håndbold.

Indhold:
•    Eleverne gennemgår Dansk Håndbold Forbunds børnemodulkurser og DGI kurser.
•    Eleverne arbejder både teoretisk og praktisk med opvarmning med og uden bold, boldlege, boldtilvænning, småspil, bevægelsesmønstre, tekniske øvelser, forsvars- og angrebssystemer, målmandstræning, contra, fysisk træning, styrketræning og spilforståelse.
•    Eleverne arbejder med forskellige taktiske overvejelser til modstanderens spil og løsningsforslag.
•    Eleverne gennemgår håndboldreglerne med henblik på at få dommerkort og tidtagerfunktionen gennemgåes.
•    Eleverne lærer at analyserer håndboldspillet facetter.
•    Eleverne kommer til at overvære klubtræninger og kampe på forskellige niveauer.

Metoder:
•    Ud fra praktiske og teoretiske oplæg fra lærere arbejder eleverne individuelt, parvist, gruppe- og holdvist. Eleverne arbejder med at gennemføre forskellige delemner af en håndboldtræning. Der foretages evaluering, samt foretages der en bedømmelse af den enkelte elev.

Afslutning:
•    Ikke prøveforberedende.
•    Skolen er officiel samarbejdspartner med DHF og DGI.
•    Eleverne modtager kursusbevis og en udtalelse.