Badminton - TLU » Skyum Idrætsefterskole
kontoret@skyum.dk + 45 97 93 68 88

Formål:

At opnå teoretiske, taktiske og tekniske færdigheder indenfor badminton, således at den enkelte elev kan undervise i og forevise de elementære faser i spillet.

Desuden at opnå praktisk erfaring i undervisningssituationer.

At den enkelte bliver fortrolig med relevante træningsprincipper for forskellige aldersgrupper.

At eleverne kender til idrættens og foreningslivets placering i det moderne samfund.

At motivere eleverne til at påtage sig træner- og lederopgaver, samt motivere dem til videreuddannelse indenfor badminton eller andre boldspil.

Indhold:

Eleven gennemgår kurser fra DGI, materiale fra DBF, samt passende supplerende materiale.

Undervisning i praktiske øvelser, opvarmning med og uden bold, små lege, småspil, bevægelsesbasis, taktiske og tekniske øvelser, regler og fysisk træning.

Der vil indgå relevant teori vedrørende fysiologi, pædagogik, psykologi, anatomi, træningslære og kropslære, samt barnets motoriske udvikling.

Der vil være en gennemgang af metodiske principper, samt udarbejdelse af øvelser til træningsprogrammer.

Metoder:

Ud fra praktiske og teoretiske oplæg fra lærere arbejder eleverne individuelt, parvist, gruppe- og holdvist.

Der foretages en fælles evaluering.