6. juni 2019 » Skyum Idrætsefterskole
kontoret@skyum.dk + 45 97 93 68 88

Afslutning af skoleåret

Kære forældre. Invitation til afslutning på Skyum Idrætsefterskole torsdag den 27. juni 2019 15.00: Samling i Kulturhuset Tale ved Svend Hagelskjær Tale ved skolens formand Overrækkelse af beviser Ordet frit Ta· -selv-kaffe og kagebord Kl. ca.16.30: Folkedans og gymnastik p...
Læs mere »