21. marts 2018 » Skyum Idrætsefterskole
kontoret@skyum.dk + 45 97 93 68 88

Ny bestyrelse på Skyum Idrætsefterskole

Efter general forsamlingen tirsdag den 21/3, blev der valgt nye medlemmer til skolens bestyrelsen. Martin Furbo, Tove Andersen blev valgt ind, Charlotte modtog genvalg og fortsætter også i bestyrelsen. Som suppleanter blev Karin Kobberød, Aase Kjelstrup og Gitte Kjærgaard valgt.
Læs mere »